Referenssit

– 1600mm pumppaamon purkuputken tulppaus paineilma toimisella (possu) tulpalla. Skanska Infra Oy. Onkilahti Vaasa.

– VA-polttoleikkaustyö. Vaurioituneen ruoppauslautan jalan katkaisu. R-Towing Oy. Kvarken Ports Vaasa.

– VA-hitsaustyö. Potkurin hst-pulttien varmistus. Kvarken Ports Vaasa. NLC Ferry Oy Ab.

– 1000mm imuputkien ritilöiden asennus. Wärtsilä Vaskiluoto. Sundström Oy.

– Aluksen IWS. Dnvgl-luokituslaitos. Kvarken Ports Vaasa.

– Jään kestävien tikkaiden asennus. Poraus ja injektointi. Sundtröm Oy. Kalaranta Vaasa.

– Sukellustarkastuksia ja videokuvaus. Kvarken Ports Vaasa

– 7 metrisen uponneen veneen nosto. Maxmo

– Vedenalaisen kiven räjäytystyö Vaasan saaristossa.

– VA-Offshore muuntajien korkeapaine pesu. ABB

– Koneurakointia saaristossa. Laiturin pohjatyöt ja pihan tasaoitus.

– Aluksen mekaaninen pohjanpesu. NLC Ferry Oy AB.

– Patoluukkujen asennustyö Vaskiluodon Voimalla Vaasassa. Sundström Oy

– 20kV suojaputken upotustyö kyröjokeen Tervajoella. Voimatel Oy

– Vedenalaisten kaapeleiden tarkastukset Sundomin saaristo Vaasa. Voimatel Oy

– Offshore muuntajien laskutyöt vedenalaiselle testialustalle. Kvarken Ports Vaasa. ABB Suomi ja Wastrade Service

– Reviision aikaiset sukellustarkastukset Seinäjoen Voimalla.

– Ilmastoinnin lauhdutusveden siivilän puhdistus Akademill Vaasa. Caverion Oy.

– 40kpl kiinnityspoijujen kettinkien vaihtoja. Wasa Segelförening.

– Lauhdevesiputken tarkastu 900m. Seinäjoen Voimal.

– Kulmatukielemnttien asennus laiturityömaalla Vaasan kalarannassa. Sundström Ab Oy

– Kelluvan laiturin siirto ja kettinkine vaihto. Kuulahden laiturikerho. Vaasa

– Ravintolalaivan vedenalaisten sinkkianodien hitsaustyö. Vaasa

– Pohjantutkimuksia siltatyömaalla. Vaasa. YIT Oyj

– Aluksen pohjakaivojen tukkiminen huoltotöiden ajaksi. NLC Ferry Ab. Uumaja, Ruotsi.

– Vedenalaisen kalliovaraston ROV-tarkastus. Vaskiluodon Voima Oy.

– Silttiverhon asennus Vaasan Pukinjärveen ruoppaustöiden ajaksi. Vaasan Kaupunki

– Merenpohjan maaperänäytteiden poraamisesen avustustyöt. Geopalvelu Oy.

– Patoluukun lasku ja tiivistystyöt. Vaasan Vesi.

– Kahden teräsaluksen vedenalaisen rungon ainevahvuusmittaus Vaasassa.

– 20kv sähkölinjojen suojaputkien upotustyöt kyrönjokeen Isossa Kyrössä. Tiiko Oy

– Imuvälpän tarkastus. Vaasan Vesi.

– Kaivinkonetyöt Vaasan saaristo. Putkien ja viemärin kaivuu maan alle. Oy Triaxe Ab.

– Silttiverhon asennus ruoppaustyömaalle Vaasan Kalarantaan. Vaasan Kaupunki

– Palovesialtaiden rov-tarkastukset ja vuotavien takaiskuventtiilien vaihto Seinäjoella. Are Oy

– Mitta-aseman purkuputken aukaisu vesipaineella. Mustasaari. ELY-keskus

– Aluksen rungon vedenalinen mekaaninen pesu. NLC Ferry Ab.

– Vedenalaiset tarkastukset. Port of Kaskinen

– Jäähdytysveden imuputkien irroitustyöt. Wärtsilä Finland Oy.

– Patoluukkujen tiivistys ja tarkastustyöt Kyrkösjärven voimalaitoksella. Seinäjoen Voima Oy.

– 8 metrisen betoniponttooni laiturin asennus Vaasan saaristossa.

– Vedenalaisen vesijohdon tarkastus ja vuodon korjaus Ylistarossa. Jokilaakson Vesi Oy

– Kuljetus ja maanrakennustyöt Vaasan saaristossa.

– Vedenalaiset tarkastukset. Vaasan Vesi

– Uusien kiinnityspoijujen asennus Mikkelinsaarilla. Metsähallitus

– Lauhdeveden imuputken suodattimen puhdistus ja tarkastus. Vaasa. Caverion Oy

– Välppien asennus Hiirikosken vesivoimalaitoksella. Vaasan Sähkö Oy.

– Vedenalaisia tarkastuksia Kyrkösjärven voimalaitoksella. Seinojoen Voima Oy.

– 40kpl kiinnityspoijujen asennuksia. Vaasa.

– Vedenalainen hitsaustyö aluksella. Port Of Raahe

– Vedenalaisten viemäri ja vesijohtojen asennustyöt. Seinäjoki. MRP Risberg Oy

– Offshore muuntajien lasku ja nostotyöt. Kvarken Ports Vaasa. Wasatrade OY, ABB.

– 3kpl 140mm suojaputkien upotuksia kyrönjokeen Kurikassa. Netel Oy

– Tulvapumppaamoiden takaiskuluukkujen vedenalaisia huoltotöitä. Seinäjoki. Pohjanmaan ELY-keskus

– Vedenalainen hitsaustyö. Merivesikaivon ritilöiden varmistus.

– Laiturityö. Larssen ponttien aennustyössä. Port Of Kaskinen. Oteran OY

– Vedenalainen räjäytystyö. Kristiinankaupunki

– Vedenalainen teräsponttien hitsaustyö. Vaasa. Tallqvist Infra Oy

– 2kpl vedenalaisten voimalinjojen upotus suojaputkineen. Isokyrö. Voimatel Oy

– Vedenalainen räjäytystyö veneluiskalla. Sundomin venesatama

– Vedenalainen teräsponttien hitsaustyö. Oteran Oy

– Aluksen vedenalaisen rungon pesu. NLC Ferry Oy Ab

– 0-larssen pontin asennus vanhaan laituriin. Oteran Oy

– In Water Survey. NLC Ferry Oy Ab

– 45t betonisen testausalustan lasku merenpohjaan. Wasatrade Oy

– Maanrakennus kaivinkonetyöt. Vaasan Saaristo

– Troolareiden vedenalaistarkastukset. Klobbskat, Mustasaari

– Aluksen keulapotkurin vaihto vedenalaistyönä. Vaasa

– Kelluvan ponttoonilaiturin ankkurointikettinkien vaihto. Vaasa

– Merikuljetuksia Vaasan saaristossa

– Voimalaitoksen vedenalaiset reviisiohuollot. mm. patoluukkujen lasku ja tiivistys. Vaskiluodon Voima Oy

– Åbo Akademin lauhdevesijärjestelmän imusiivilän puhdistus. Vaasa. Caverion Suomi Oy

– Tavaratalon 400 kuution palovesialtaan imupuolen takaiskuventtiileiden irrotus, huolto ja asennus. Seinäjoki. Are Oy

– Jäiden siirtämän laiturin nosto ja asennus. Vaasan Saaristo

– Raakavesikaivon vedenalaisia huoltotöitä. Vihannin Vesi Oy

– Kaivinkonetöitä. Vaasan Saaristo

– Lauhdevesiputken va-tarkastus. Seinäjoki

– Kiinnityspoijujen kettinkien vaihtotyö. Koukkukari

– Kelluvan betoniponttoonilaiturin asennus. Port of Kaskinen

– Kiinnityspoijujen kettinkien vaihtotyöt. Vasa Segelförening r.f

– Eroosiolaatan vedenalainen betonivalu Vaasan Sisäsatamassa. Tallqvist Infra Oy

– Hirsimökin merikuljetus ja mökien pohjien kaivinkonetyöt. Raippaluoto, Mustasaari

– Uponneen veneen nosto. Raippaluoto, Mustasaari

– Hulevesikaivon kaivinkonetyöt ja asennus sekä veneranturin pohjien teko. Vaasan Saaristo.

– Uusien 20mm kettinkien asennus ponttoonisillan ja uusitun maatuen väliin. Vaasan Kaupunki

– Sedimentti näytteiden otto. Port of Vaasa.

– Vedenalainen timanttiporaus 200mm lieriöporalla pystysuoraan teräsbetoniin ja viemäriputkien ja kaivon asennus. Tallqvist Infra Oy

– Vedenalainen räjäytystyö. Svartbådan, Vaasa

– Ponttoonisillan 800kg ankkurointipainojen asennus. Tallqvist Infra Oy.

– Uponneiden veneiden nostoja myrskyn jälkeen. Vaasa

– Ruoppaustyömaa kartoitus. Mustasaari

– Aluksen mekaaninen pohjanpesu hydraulitoimisella harjalla. NLC Ferry Oy Ab.

– Kelluvan ponttoonisillan tarkastus. Vaasan Kaupunki

– Kulmatukimuuri laiturin elementtien asennus Vaasan sisäsatama. Tallqvist Infra Oy

– Lukuisia kuljetus ja kaivinkonetöitä saaristossa

– Vedenalaisen kiven nostotyöt. Vasa Segelförening r.f

– 60m pitkän kelluvan betoniponttoonilaiturin vedenalaistarkastus. Vaasan Moottorivenekerho r.y

– Vedenalaisen kuitukaapelin tarkastus ja videokuvaus. Svartholm Vaasa. Anvia Oy

– Wasa Express Pre-docking inspection. NLC Ferry Oy Ab

– Voimalaitoksen vedenalaiset huolto ja tarkastustyöt reviision aikana. Seinäjoki. Vaskiluodon Voima Oy

– Vedenalaiset räjäytystyöt. Garrörs Grund, Vaasa

– Merenmittausaluksen luotausanturin vaihto sukellustyönä. Meritaito Oy

– 16 metrisen raskaan betoniponttoonilaiturin asennus Vaasan sisäsatama. Vaasan Merityö Ky, Tallqvist Oy

– Vedenalaiset räjäytystyöt. Söderudden, Mustasaari

– Eroosiosyöpymän korjausvalu Vallgrundin merivartioasemalla. Senaattikiinteistö Oy.

– Väylätyöt Strömsö. Vanhojen viittojen irrotus ja kuljetus maihin. Vaasan Kaupunki

– Vaskiluodon sillan viistokaikuluotaus, käsiluotaus. Vaasan Kaupunki

– Vanhan vesijohdon katkaisu ja nostotyö Vaasassa. Tallqvist Oy

– Vedenalaisen lauhdevesiputken tarkastus ja pumppaamon edustan viistokaikuluotaustyöt Seinäjoella. Vaskiluodon Voima Oy.

– Viistokaikuluotaus kartoitus Vaasan satamassa. Wasatrade Oy

– Kaivinkonekauhan etsintä ja nosto sekä pohjankartoitus ja poijutustöitä Vaskiluodon Sillalla Vaasassa. Suomen Maastorakentajat Oy

– Vedenottokaivon puhdistus ja imusihdin vaihto. Vaasan Vesi

– 110mm paineviemärin ja 63mm painevesijohdon painotus ja laskutyöt Vaasan sisäsatamassa. Tallqvist Oy

– Kaivinkonekuljetuksia ja töitä Vaasan saaristossa.

– 20m raskaan betoniponttoonilaiturin siirto ja ankkurointityöt sekä uusien kiinnityspoijujen asennus Valassaarilla. Metsähallitus

– Vedenalaisen putkilinjan ja uuden putken viistokaikuluotauskartoitus. Vaasan Vesi

– Vedenalaiset räjäytystyöt. Alskat, Mustasaari

– Vedenalainen räjäytystyö ruoppaustyömaalla. Isolahti, Vaasa

– Vedenalaiset räjäytystyöt ruoppaustyömaalla. Köklot, Mustasaari

– Ruoppauslautan katkenneen jalan etsintä ja nostotyöt. R-Towing Oy

– Merivesikaivon ritilöiden puhdistus. Wasaline

– IWS Matkustaja-aluksen pohjan katsastus sukeltamalla. Trafi/NLC Ferry Ab Oy

– Vedenalaisia räjäytystöitä ruoppaustyömailla Maalahden Saaristossa. Pohjanmaan Porakaivo Oy

– Vesivoimalaitoksen juoksutusluukun alatiivisteen vaihto. Nykarleby Kraftverk Ab

– Öljytynnyrin irrotus troolarin potkurista. Vaasa

– Aluksen mekaaninen vedenalaisen rungon pesu hydrauliharjalla. NLC Ferry Ab Oy.

– Potkurin kiilotus ja sinkkien puhdistus. m/s Tuuker. Vaasa

– Merikuljetuksia. Vaasan saaristo.

– IWS In Water Survey. Teräsaluksen vedenalaistarkastus. Vaasa

– 12m betoniponttoonilaiturin asennus Petsmo, Mustasaari.

– Voimalaitoksen jäähdytyspumppaamon va-tarkastukset Seinäjoella. Vaskiluodon Voima

– Mikkelinsaarten luontoaseman vedenalaiset tarkastukset. Metsähallitus

– Patoluukkujen lasku ja tarkastustyöt Hiirikosken vesivoimalaitoksella. Vaasan Sähkö

– 16 tonninen raskaan betoniponttoonilaiturin asennus. Vaasan Meripelastusyhdistys

– Irronneen koriketjutsuotimen osan nostotyöt. Vaasa. Vaskiluodon Voima

– Säännöstelypatojen sukellustarkastukset. Alajärven sähkö

– JV-putken va-tarkastus 900m. Kyrkösjärvi. Vaskiluodon Voima

– Betoniponttoonilaiturin asennus. Värlax

– Ponttoonilaiturin tarkastustyöt. Dommerskat, Mustasaari

– Väyläaluksen vedenalaistarkastus. Raippaluoto

– Betoniponttoonilaiturin ankkurointien korjaustyö. Vaasa

– Viistokaikuluotaus ja pohjantutkimukset Vaasan satamassa. Wasatrade Oy

– Peräsimen irrotus polttoleikkaamalla. Vaasa

– Uponneen moottorikelkan nostotyöt Vaasassa.

– Pumppaamon ohjauspenkereen kynnysten asennus ja settisolien huolto. Provetek Oy

– Seinäsuun tulvapumppaamon vedenalaiset tarkastukset. Provetek Oy

– Betoniponttoonilaiturin uusien kettinkien asennus Köklotissa.

– Väylänhoito ja mammutointi töitä Porin Mäntyluodossa. Kaplaaki Oy

– Uuden vedenalaisen putkilinjan reitin viistokaikuluotaus kartoitus. Vaasan Vesi

– Polttoleikkaustyö vesivoimalaitoksella. Nykarlbey Kraftverk Ab

– Troolin irrotustyöt potkurista ja va-tarkastukset troolarille

– Vesivoimalaitoksen tarkastustyöt ja va-videokuvaus. Nykarleby Kraftverk Ab

– Ravintolalaiva Faroksen sinkkianodien hitsaustyöt.

– Kelluvan betoniponttoonilaiturin vedenalaistarkastus ja laituripainon siirto Köklotissa.

– Uusien kiinnityspoijujen asennustyöt Kuparisaaressa. Pidä saaristo siistinä ry

– Kuparisaaren luonnonsataman vedenalaiset tarkastukset. Pidä saaristo siistinä ry.

– Jäähdystysvesipumppaamon luukkujen tiivistys, ohjauspenkereen stroolaus ja lauhdevesiputken laippojen pulttien vaihto. Vaskiluodon Voima, Seinäjoki

– Technip Offshore Finland Porin telakan kiinnityspoijujen kunnostustöitä. Kaplaaki Oy

– Väylätyöt Merenkurkussa, Jääpoijujen asennus ja tarkastustöitä. Kaplaaki Oy

– Kiven räjäytystyöt Bergön lossin vaijerin tieltä. Sukellus Bryggman

– Bergön lossin vaijerin reitin viistokaikutyöt. Kartoitus ja kiven etsintä.

– Mässkärin arkkulaiturin korjaustyöt.

– Vaasan Hietasaaren mattolaiturin vedenalaisen imukaivon ja putken merkkaus kaivinkoneelle sekä viimeistely stroolaamalla.

– Kelluvan betoniponttoonilaiturin painojen valu sekä asennustyöt Östmanskärissä.

– Troolarin köyden irrotus potkurista sekä peräsimen ja potkurin tarkastus.

– Lauhdevesiputken purkulaatikon ja laippaliitosten, pumppaamon karkean välpän ja luukku-urien sekä konevälpän vedenalaiset tarkastukset Kyrkösjärven voimalaitoksella.

– Mässkärin luontoaseman arkkulaiturin vedenalaiset tarkastukset.

– m/s Wilman potkurin vaihto sukellustyönä.

– Kelluvan laiturin tippuneen lankongin nostotyöt ja uudelleen tuenta Mikkelinsaarilla.

– Mikkelinsaarten luontoaseman arkkulaiturin lisätuenta ja uusien kiinnityspoijujen asennus.

– Purjeveneen peräsimen ja potkurin tarkastus.

– Valassaarten luontoaseman uusien kiinnityspoijujen asennus.

– Pyhäkosken voimlaitoksella turva-sukeltajana välppien huoltotöissä. Sukellus-Wihuri.

– Kyrkösjärven voimalaitoksen vedenalaisen (900m) lauhdevesiputken viistokaikuluotaus ja tarkastussukellus.

– Valassaarten luontoaseman laitureiden ja poijujen vedenalaiset tarkastukset.

– Sommarön linnakkeen arkkulaiturin vedenalaiset tarkastukset.

– Ravintolalaiva Faroksen vedenalaisen viemäriputken tarkastus sekä katkaisu ja laivan ympäristön pohjan kartoitus siirtoa varten.

– Rönnskärin luontoaseman poijujen asennus ja arkkulaiturin levytys.

– Mikkelinsaarten luontaseman laitureiden ja poijujen vedenalaiset tarkastukset.

– Kivelle ajaneen purjeveneen kölin tarkastus.

– Vaskiluodon siltatyömaalla tippuneen murskauskuulan etsintä ja nostotyöt

– Rönnskärin luontoaseman laitureiden ja poijujen vedenalaiset tarkastukset.

– Kesämökin laiturin edustan imuruoppaus Vaasan saaristossa.

– Kivelle ajaneen purjeveneen kölin tarkastus.

– Wasa Segelföreningin tarkastusukellukset ja vedenalaisen kiven etsintä

– Kuulahden laiturikerhon kelluvan laiturin vedenalaiset tarkastukset.

– Vaasan Meripelastusyhdistyksen kelluvan laiturin tarkastus

Kommentointi on suljettu.